+48 503 604 864 info@mlsport.pl

Za jakie wykroczenia nasze dziecko może otrzymać mandat? O to na jakiej wysokości mandaty jesteśmy narażeni my, a także nasze dzieci poruszające się na rowerze:

1. Brak uprawnień – 100 zł.

W przypadku, gdy dziecko skończyło 10 r.ż. i potrafi jeździć na rowerze może już samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. Wymagany w tym przypadku jest warunek posiadania karty rowerowej (szkolenia i egzaminy odbywają się w ramach szkolnych zajęć i zazwyczaj na terenach szkół), która obowiązuje każdego uczestnika do 18 r.ż. (nie dotyczy osób posiadających uprawnienia kategorii AM – dawna karta motorowerowa, którą mogą uzyskać 14 latkowie, a także również kategorie A1, B1  i T 16 r.ż.)

2. Wożenie dziecka do lat 7 bez dodatkowego siodełka – 50 zł.

3. Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł.

4. Jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy  – 50 zł.

5. Jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniająca poruszanie się innym uczestnikom ruchu – 200 zł

Za jakie dalsze wykroczenia grozi nam mandat?

6. Korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki podczas jazdy – 200 zł.

7. Wyprzedzanie innego roweru na zakręcie – 300 zł.

8. Czepianie się innych pojazdów podczas jazdy rowerem – 100 zł.

9. Jazda rowerem bez wymaganego wyposażenia – od 50 do 200 zł.

Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

Sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej

Z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła powinny być  zamontowane na wysokości nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż 150 cm.

10. Jazda rowerem bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na podnóżkach lub pedałach – 50 zł.

11. Zatrzymywanie się lub zwalnianie rowerem bez uzasadnionej przyczyny – 100 zł.

12. Jazda rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych – 100 zł.

13. Pozostawienie roweru w zabronionym miejscu – do 111 zł opłaty za usunięcie roweru i do 18 zł za każdą dobę przechowywania na parkingu.

Pamiętajmy, że to tylko część wykroczeń, za które zarówno my, jak i nasze dzieci mogą zostać ukarane mandatem. Jednak wspólne (wraz dzieckiem) zapoznanie się z powyższym tekstem pozwoli uniknąć otrzymania kary.